Mednarodni pohod prijateljstva

Mednarodni pohod prijateljstva

XXIV. MEDNARODNI POHOD PRIJATELJSTVA
11. memorial posvečen Adu Contu
XXIV. MARCIALONGA INTERNAZIONALE DELL'AMICIZIA

11. memoriale dedicato a Ado Conto
skozi dolino Rouna boš užival naravne lepote naših krajev
attraverso la Vallata Rouna in un fantastico scenario naturale

CANEBOLA > ROBIDIŠČE > PODBELA

NEDELJA / DOMENICA, 10.6.2018
dan prijateljstva - športa - kulture - glasbe
giornata dell'amicizia - sport - cultura - musica

PROGRAM / PROGRAMMA:

zbirališče udeležencev / ritrovo partecipanti:
ob / ore 9.30ČENIEBOLA / CANEBOLA (trg / piazza)
ob / ore 8.00PODBELA / ROBIDIŠČE (Kamp Nadiža) - prevoz udeležencev na start v Čeniebolo
odhod / partenza:
ob / ore 10.00IZ TRGA V ČENIEBOLI / DALLA PIAZA DI CANEBOLA
ČENIEBOLA > PODBELA (14 km)
ob / ore 10.00IZ ROBIDIŠČ / DA ROBEDISCHIS
ROBIDIŠČE > PODBELA (7 km)
ob / ore 11.00-12.00PRIHOD V PODBELO / ARRIVO A PODBELA - KAMP NADIŽA
paštašuta za vse udeležence pohoda / pastasciutta per gli iscritti alla marcialonga
ob / ore 13.30NAGRAJEVANJE, BOGATI KULTURNI PROGRAM IN PLES
PREMIAZIONI, RICCO PROGRAMMA CULTURALE E BALLO

 

Trasa / percorso:

Organizacija / organizzazione:
Kamp Nadiža Podbela – Fundacija Poti miru v Posočju, Kobarid Gruppo Alpini, Canebola - Chei dal Magonik, Canebola

Pokroviteljstvo / patrocinio:
Comuni di Faedis e di Attimis
Ob podpori Občine Kobarid - Upravna enota Tolmin

Sodeluje / collabor:
Kulturno društvo / Circolo di cultura Ivan Trinko, Čedad/Cividale
Slovenska kulturno gospodarska zveza, Čedad/Cividale

Pohoda se lahko udeležijo vsi, otroci in odrasli.
La marcialonga non è competitiva, è aperta a tutti, bambini, adulti, anziani.

VPISNINE SPREJEMAJO V SLOVENIJI DO NEDELJE, 3. JUNIJA 2018:

Trgovina in gostilna v Podbeli - tel. 05 3849011
Kamp Nadiža
v Podbeli - tel. 041 443535
Bar Kuzma
v Borjani - tel. 041 289286
Kobariški muzej
v Kobaridu - tel. 05 3890000

VPISNINA/QUOTA ISCRIZIONE  8 € ZA SPOMINSKO MAJICO IN PAŠTAŠUTO

LE ISCRIZIONI VANNO FATTE ENTRO DOMENICA 11 GIUGNO 2017:

BAR la TAVERNA a Canebola tel. 0432 728709
fam. CONT
a Faedis tel. 0432 728545
Locanda BRISTOL
a Faedis: tel. 0432 728580
Edicola
di Guion Matteo a Faedis: tel. 0432 728828

COMUNICANDO I DATI ANAGRAFICI E VERSANDO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI 10 € CHE COMPRENDE MAGLIETTA RICORDO E BUONO PASTASCIUTTA

Organizator ne prevzame nobene odgovornosti za vsakršno morebitno poškodbo, ki jo lahko utrpijo ljudje in stvari pred, med in po pohodu.
L'Organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati a persone e a cose prima, durante e dopo lo svolgimento della marcialonga

Comments are closed.